1. Công ty môi trường đô thị thành phố và các đơn vị thành viên: Xe thu gom rác bằng vật liệu composite 660 lít (đường phố, trường học, bệnh viện, khu dân cư), 300-400 xe/năm.
2. Công ty môi trường đô thị thành phố và các đơn vị thành viên: Thùng đựng rác bằng vật liệu composite loại 120 lít và 240 lít. (800-1000 thùng/năm).
3. Công ty P&G, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương: Ống composite (FRP) và phụ kiện ống composite dùng cho hệ thống xử lý khí axít HCl...